فیلتر اسمز معکوس ( ممبران)

فیلتر اسمز معکوس ( ممبران)


حذف کلیه مواد اضافی محلول و معلق اب تا سایز ۰/۰۰۱ میکرون، تنظیم سختی اب.

در دستگاههای تصفیه آب خانگی ، آب تصفیه نشده پس از عبور از سه فیلتر اولیه و انجام تصفیه اولیه ، با فشار پمپ وارد محفظه ای كه حاوی ممبرین RO است می شود. ممبرین از چندین لایه غشاء نیمه تراوا كه به دور یك لوله مركزی پیچیده شده اند تشكیل شده است.چون ناخالصی ها قادر به عبور از غشاء نیستند از این رو در یك طرف غشاء آب تقریبا خالص وجود خواهد داشت كه راهی لوله مركزی شده و به سمت خروجی آب تصفیه شده و فیلتر پنجم هدایت می شود. در طرف دیگر لایه های غشاء، آب تغلیظ شده از ناخالصی ها وجود خواهد داشت كه به سمت مجرای فاضلاب هدایت می شود.