فیلتر سردوشی شیشه ای

sardosh


1- کاهش مصرف آب به علت خروجی های بسیار ریز

2- کاهش شدید کلر آب و در نتیجه رفع خارش پوست پس از استحمام

3- قیمت بسیار مناسب

4- دارای مواد ویتامینه برای پوست و مو