کودکان و آب سالم

کودکان و آب سالم

نوشیدن آب کافی و سالم ، فواید مختلفی برای بدن کودک شما دارد:


کمک می کند تا بدن کودک شما وزن متعادل خود را حفظ کند.
به تنظیم درجه حرارت بدن کودک شما کمک می کند.
آب سالم حمل و نقل مواد مغذی را به بخش های مختلف بدن راحت تر کرده و باعث کاهش یبوست و مشکلات ادراری می شود.
به بهبود سلامت دهان و دندان در کودک شما کمک می کند، زیرا آب حاوی فلوراید است.

راهنمایی هایی برای آموزش کودک در مورد اهمیت آب آشامیدنی:


در این قسمت، چند راهنمایی مفید برای اطمینان از اینکه آب خوردن کودک شما کافی است یا نه ، بیان می شود:
شما می توانید کودکان خود را با اهمیت آب آشامیدنی در زندگی روزمره با روش های مختلفی مثل تصاویر و فیلم ها آشنا کنید.
شما می توانید کودک خود را به دو گلدان تشبیه کنید. زمانی که آب کافی به آن ها برسد، به خوبی رشد می کنند، و زمانی که یکی از آن ها پژمرده شود، نشان گر کم آبی است.
نوشیدنی های شیرین را یک راه حل برای از بین بردن تشنگی کودک قرار ندهید، نوشیدن آب به اندازه کافی، برای کودک شما حیاتی است.
یک بطری آب را می توانید با کودک خود، وقتی که او بیرون از خانه می رود، همراه کنید. بعد از بازی یا ورزش و ... ، نوشیدن آب سالم ، کم آبی و تشنگی او را از بین خواهد برد.
با آموزش کودک خود و آشنا نمودن او با اهمیت آب آشامیدنی سالم ، شیوه زندگی سالم را به او یاد داده، و او را در این مسیر همراهی کنید.