در مورد آب معدنی بیشتر بدانید

در مورد آب معدنی بیشتر بدانید

در مورد استفاده از آب معدنی در کشور ما بایستی به موارد زیر توجه نمود:

 همه آبهای بطری شده آب معدنی نمیباشند. عبارت ” آب آشامیدنی ” قید شده بر روی بطری ها نشان دهنده آن است که این آبها فاقد املاح معدنی کافی بود و اکثرا از چاههای داخل یا اطراف شهر بدست می آیند.

منشاء آب ( چشمه یا چاه ) میتواند بعلت مجاورت با عوامل آلوده کننده آب مانند چاههای فاضلاب محدوده شهری و ییلاقی، کارخانجات و محل چرای دام و غیره در معرض آلودگی قرار گیرد.

عدم رعایت مسائل بهداشتی و آلوده بودن احتمالی بطری و درب بطری در خط پرکن آبمعدنی می تواند موجب آلودگی آب معدنی گردد.
 میکرواورگانیزم ها در شرایط مساعد در داخل بطری بسرعت رشد و تکثیر می یابند. از این نظر آب معدنی را بایستی پیش از گذشت تاریخ مصرف استفاده نموده و قبل از مصرف چند روز در داخل یخچال نگهداری کرد.

زیانهای ناشی از بطری های آب معدنی

شاخص ترین ضررهای مصرف آبهای معدنی معمول عبارتند از:

گرانی

کیفیت مشکوک

مشکلات در حمل یا ذخیره آن

بطری های پلاستیکی آب که خود از عوامل آلودگی محیطی است و این بطری ها عامل احتمالی سرطانهاست