جدول رفع ایراد دستگاه تصفیه آب خانگی 6 مرحله ای

جدول رفع ایراد دستگاه تصفیه آب خانگی 6 مرحله ای

جدول رفع ایراد دستگاه تصفیه آب خانگی 6 مرحله ای

جدولی که در زیر مشاهده می نمایید صرفا بجهت آگاهی شما در هنگام خراب شدن دستگاه تصفیه آب می باشد . واضح است که تعمیرات و رفع ایرادات دستگاه تنها به عهده تکنسین های مجرب می باشد و دستکاری و تعمیر توسط افراد عادی نهایتا منجر به خرابی و هزینه های گزاف خواهد شد  ، ضمن اینکه اگر چنانچه دستگاه در دوره گارانتی باشد باعث از بین رفتن دوره گارانتی و در نهایت به ضرر مصرف کننده خواهد بود.