تعادل آب در بدن

تعادل آب در بدن

وقتی كه ما آب می نوشیم و تشنگی رفع می گردد، یعنی تعادل آب در بدن برقرار شده است

به راستی چگونه احساس می كنیم كه نیاز به آب داریم ؟ و چگونه درك می كنیم كه به چه اندازه آب نیاز داریم ؟ معمولاً تصور می كنیم موقعی كه گلوی ما خشك می شود به ما احساس تشنگی دست می دهد . ولی حقیقت این است كه اعلام تشنگی از خون سرچشمه می گیرد . مثلاً زمانی كه ما در هوای گرم به ورزش پرداخته باشیم و مقدار زیادی عرق كرده باشیم ، آب از دست رفته موجب خواهد شد كه غلظت خون زیاد شود .هنگامی كه غلظت خون در مقابل گرما بیش از حد گردد ، یك ماده شیمیائی از راه خون به مغز رانده می شود و از آن مركز پیامی به دهان و گلو می فرستد ، در آنجا مكانیزم اعصاب ، ما را از تشنگی آگاه میسازد . وقتی كه ما آب می نوشیم تشنگی رفع می گردد یعنی تعادل آب در بدن برقرار شده است .

وقتی ما غذای پر نمك می خوریم احساس تشنگی می نمائیم . اما ، این بدان علت نیست كه آب بدن ما كاهش پیدا كرده است بلكه علت آن این است كه ما نمك اضافی خورده ایم ، چون بدن نه فقظ تعادل آب خود را حفظ می كند ، بلكه همیشه نسبت نمك موجود در آب خود را به نه دهم درصد محفوظ نگه می دارد . لذا از آنجائی كه نمك آب بدن در مقدار معینی نگهداری می شود، پس اگر ما نمك زیاد بخوریم باید آب بیشتری نیز بنوشیم كه آن نسبت معین محفوظ بماند . همچنین زمانی كه به واسطه عرق كردن آب از دست می دهیم ، این عرق مزه شور دارد بنابراین برای جبران آن باید آب و نمك بنوشیم .

ذخیره آب بدن انسان خیلی كمتر از ذخیره غذائی می باشد . فردی كه در یك اتاق سرد استراحت نماید حد اكثر می تواند دوازده روز بدون آب زنده بماند ، ولی اگر به او آب داده شود می تواند مدت دو ماه زنده بماند بدون اینكه غذا بخورد.

ما به خون چون یك مایع حیاتی فكر می كنیم . ولی آب با جریان خود و فراهم آوردن تسهیلات برای حركت ، گرما و خنك كردن ، حل نمودن مواد حیاتی و حمل كردن ملكولهائی كه ما را تغذیه می كنند مایع حیات بخش حقیقی بدن میباشد.