آزمایش آب

آزمایش آب

آزمایش آب

آزمایش آب بمفهوم بررسی آزمایشگاهی بمنظور تعیین کیفیت آب از لحاظ فیزیکی، شیمیایی و میکروبی می باشد. آزمایش آب معمولا به صورت روزانه در تمام نقاط دنیا به منظور تعیین کیفیت آب انجام می‌شود.

آزمایش فیزیکی آب

آزمایش فیزیکی آب شامل بررسی آب از لحاظ فیزیکی و مواد معلق موجود در آب می‌باشد که شامل پارامترهایی مانند کل مواد جامدات محلول(tds), کل مواد معلق و ...

آزمایش شیمیایی آب

آزمایش شیمیایی آب شامل تعیین غلظت کاتیون‌ها و آنیون‌های آب و پساب شامل نیتریت، نیترات، سولفات، سدیم، پتاسیم، فسفات، کربنات، بی کربنات، آمونیوم، آمونیاک و همچنین کلیه فلزات سنگین شامل آهن، مس، منگنز و… می‌باشد. بر اساس معیارهای سازمان ملی استاندارد، استاندارد شماره ۱۰۵۳ ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی، تعیین‌کننده غلظت برای آب آشامیدنی می‌باشد. ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی بر طبق استاندارد ۱۰۵۳ به شرح زیر است:

 

ردیف

نوع ترکیب

حداکثر مطلوب

حداکثر مجاز

۱

کل مواد جامد محلول

۱۰۰۰

۱۵۰۰

۲

سختی کل بر حسب Caco3

۲۰۰

۵۰۰

۳

کلرور بر حسب Cl

م۲۵۰

۴۰۰

۴

سولفات بر حسب So4

۲۵۰

۴۰۰

۵

هیدروژن سولفوره H2S

۰٫۰۵

-

۶

آهن بر حسب Fe

۰٫۳

-

۷

منگنز بر حسب Mn

۰٫۱

۰٫۴

۸

آلومینیوم بر حسب Al

۰٫۱

۰٫۲

۹

روی بر حسب Zn

۳

-

۱۰

مس بر حسب Cu

۱

۲

۱۱

نیترات بر حسب NO3

-

۵۰

۱۲

نیتریت بر حسب NO2

-

۳

۱۳

کلسیم بر حسب Ca

۳۰۰

-

۱۴

منیزیوم بر حسب Mg

۳۰

-

۱۵

آمونیاک بر حسب NH3

۱٫۵

-

۱۶

سدیم بر حسب Na

۲۰۰

۲۰۰

۱۷

پتاسیم بر حسب k

۳

-

ابعاد بر حسب میلیگرم بر لیتر می‌باشد.

آزمایش میکروبی آب

آزمایش میکروبی آب به منظور شمارش میکروارگانیزم‌های آلاینده موجود در آب است. میکروارگانیزم‌های متعددی از طریق آب قابل حمل می‌باشند که عموماً منشأ مدفوعی دارند. اشریشیا کلی(E.Coli) به‌طور معمول در روده حیوانات خونگرم وجود دارد که اگر در آب آشامیدنی وجود داشته باشند باعث ایجاد بیماری اسهال و مسمویت غذایی مشوند. به‌طور کلی آب آشامیدنی باید عاری از میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا مانند آنتروویروس‌های انسانی، تک یاختگان بیماری‌زا، کرم‌ها و ارگانیسم‌های آزادزی باشد. 

آزمایش آب ممکن است به یکی از چند منظور زیر انجام شود:

کیفیت آب در محیط زیست :

تعیین کیفیت آب رودخانه، سدها، منابع آب زیر زمینی را شامل می‌شود.

کیفیت فاضلاب :

تعیین کیفیت فاضلاب صنعتی، گاوداری‌ها، تصفیه خانه‌ها، رنگرزی و سایر صنایع آلاینده محیط زیست.

کیفیت آب خام در طبیعت :

تعیین کیفیت آب منابع آب زیر زمین شامل آب چاه‌ها، منابع آب زیر زمینی، آب حاصل از باران.